Ansvar for indholdet på hjemmesiden
Indholdet på hjemmesiden flyfromhamburg.com er udarbejdet med stor omhyggelighed. For fuldstændighed, rigtighed, sandhed og aktualitet på hjemmesiden står vi ikke til ansvar.
Som udbyder af servicen er vi forpligtet jvnf. tysk lov § 6 Abs.1 MDStV og § 8 Abs.1 TDG for indholdet på hjemmesiden flyfromhamburg.com. Udbyderen af denne hjemmeside er dog ikke ansvarlig for at overvåge eller undersøge de formidlede - eller gemte informationer med henblik på ulovligheder eller andre gerninger. Forpligtigelser til at fjerne- eller lukke for misbrug af informationer jvnf. vanlig lovgivning er herfra undtaget. Hæfte for en lovovertrædelse gælder kun fra hjemmesidens ejer er gjort opmærksom på et misforhold. Gøres vi bekendt med lovovertrædelser vil disse omgående rettes på hjemmesiden.

Beskyttelse af data
Når der på hjemmesiden rekvireres personlige data (navn, adresse, eMail- adresse), så gives de på frivillig basis. For at benytte sig af de fleste af de funktioner hjemmesiden tilbyder, kræves det ikke at oplyse personlige data.
Kontaktdata gives ikke videre til tredje part. Ejeren af hjemmesiden forbeholder sig retten for at sagsøge ulovligheder som f.eks. uønsket reklame i form af Spam mails.

Ansvar for links
Flyfromhamburg.com indeholder links til andre hjemme-/internetsider hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor står vi ikke til ansvar for disse siders indhold mm. For indholdet af disse sider er kun ejeren ansvarlig. Inden linket blev sat op blev de gennemset for ulovligheder mm., som ikke kunne konstateres. Vedvarende kontrol af eksterne links bliver ikke gennemført førend en lovovertrædelse foreligger. Ved konstatering af lovovertrædelser vil linket til den eksterne hjemme-/internetside omgående slettes.

Copyrights
Ejeren af hjemmesiden flyfromhamburg.com agter at respektere andre hjemme-/internetsiders copyright.
Indholdet på denne hjemmside er beskyttet af en copyright. Bidrag fra andre kilder er mærket med en reference. Kopiering, ændring i indhold eller kommerciel salg kan kun foretages mod skriftlig accept af hjemmesidens ejer/referenten. Kun private brugere, ikke kommercielle virksomheder, må kopiere eller foretage downloads fra hjemmesiden.

 

 


 

Editorial | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 flyfromhamburg.com